Scoops personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Scoop samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

 

1. Når samler Scoop inn personopplysninger?

 

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

  • Du har registrert bruker hos Scoop

  • Du har søkt jobb hos oss

  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev

2. Registrere bruker

Når du registrerer bruker spør vi om kun informasjon som er nødvendig.

  • Email: Med email kan vi finne brukeren din igjen.

  • Navn: Å identifisere deg med ditt navn er nødvendig for å gjøre våre trekninger.

  • Adresse: Vi trenger adresse og studieby for å tilby lokale annonser.

3. Dine rettigheter

 

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@scoopapp.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

 

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

 

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

 

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

 

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

4. Tilgang til din data

 

Vi opprettholder et prinsipp om «minste tillatelser» intern, noe som betyr at bare de som trenger tilgang til dataene dine kan få tilgang til dem. Dette betyr at bare vår CTO og utvikler i Scoop teknisk sett har tilgang til dataene dine. Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at vi kan se passordet ditt, da dette er kryptert og ikke synlig for oss.

5. Tredjeparter

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å telle antall besøkende, hvor mange ganger de forskjellige sidene våre vises etc. Vi anonymiserer IP-adressen din for denne, og vi bruker den ikke til å lage en profil om deg.
 

6. Pushvarsel

 

Vi sender deg bare push-varsler hvis:

  • Du har opprettet en konto

  • Tillat Scoop å sende deg push-varsler

 

Du kan alltid fjerne kontoen din for å slutte å motta varsler. Du kan også velge ikke tillat varsler for Scoop i innstillingene dine på iOS eller Android.


7. Lovnader

 

Denne personvernpolitikken handler om hva vi gjør, men vi synes også det er viktig å snakke om det vi ikke vil gjøre. Vi vil:

  • Aldri selge dine personlige data

  • Aldri spamme deg